Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Niedziela, 2018-12-16

Imieniny: Albiny, Sebastiana

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 2280864
  • Do końca roku: 15 dni
  • Do wakacji: 187 dni
Jesteś tutaj: Start / Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny

Lp.

Wydarzenia

Termin

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2018

2

I półrocze

II półrocze

Zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

Zakończenie roku szkolnego

03.09.2018 - 15.01.2019

16.01.2019 - 21.06.2019

23.12.2018 - 31.12.2018

11.02.2019 - 24.02.2019

18.04.2019 - 23.04.2019

21.06.2019

3

Spotkania z rodzicami

I półrocze

-          zebrania z rodzicami

-          konsultacje

-          półwywiadówki

-          wywiadówki

II półrocze

-          zebranie z rodzicami

-          konsultacje

-          półwywiadówki

 

 

13.09.2018, 18.10.2018

15.11.2018

13.12.2018

17.01.2019

 

07.03.2019

04.04.2019

16.05.2019

4

Terminy wystawiania ocen śródrocznych i rocznych

do 07.01.2019 (I półrocze)

do 05.06.2019 (II półrocze)

5

Terminy powiadamiania uczniów i rodziców 
o przewidywanych ocenach

do 10.12.2018 (I półrocze)

do 10.05.2019 (II półrocze)

6

Terminy powiadamiania uczniów i rodziców o wszystkich ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych

do 10.01.2019 (I półrocze)

do 07.06.2019 (II półrocze)

7

Terminy egzaminu gimnazjalnego 
(ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej):

Część humanistyczna: 10.04.2019
historia i wiedza o społeczeństwie –  godz. 9.00
język polski – godz. 11.00

Część matematyczno-przyrodnicza – 11.04.2019
przedmioty przyrodnicze – 9.00
matematyka – 11.00

Język obcy nowożytny – 12.04.2019
poziom podstawowy – 9.00
poziom rozszerzony – 11.00


Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego


Część humanistyczna – 03.06.2019
historia i wiedza o społeczeństwie – 9.00
język polski – 11.00


Część matematyczno-przyrodnicza – 04.06.2019
przedmioty przyrodnicze – 9.00
matematyka – 11.00


Język obcy nowożytny – 05.06.2019
poziom podstawowy – 9.00
poziom rozszerzony – 11.00


Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego oraz przekazania szkołom wyników i zaświadczeń – 14.06.2019

Termin wydania zaświadczeń oraz przekazania informacji uczniom 21.06.2019

10.04.2019 - 12.04.201903.06.2019 - 05.06.2019
 

 

8

Terminy egzaminu ósmoklasisty

Język polski - 15.04.2019 - godz. 9.00
Matematyka - 16.04.2019 - godz. 9.00
Język obcy nowożytny - 17.04.2019 - godz. 9.00

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty


Język polski - 03.06.2019 - godz. 11.00
Matematyka - 04.06.2019 - godz. 11.00
Język obcy nowożytny - 05.06.20119 - godz. 11.00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty oraz przekazania szkołom wyników i zaświadczeń - 14.06.2019


Termin wydania zaświadczeń oraz przekazania informacji uczniom - 21.06.2019

15.04.2019 - 17.04.2019

03.06.2019 - 05.06.2019