Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Wtorek, 2018-07-17

Imieniny: Aleksego, Bogdana

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 2091689
  • Do końca roku: 167 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!
Jesteś tutaj: Start / Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny

Lp.

Wydarzenia

Termin

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2017

2

I półrocze

II półrocze

Zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

Zakończenie roku szkolnego

04.09.2017 - 26.01.2018

12.02.2018 - 22.06.2018

23.12.2017 - 31.12.2017

29.01.2018 - 11.02.2018

29.03.2018 - 03.04.2018

22.06.2017

3

Spotkania z rodzicami

I półrocze

-          zebrania z rodzicami

-          konsultacje

-          półwywiadówki

-          wywiadówki

II półrocze

-          zebranie z rodzicami

-          konsultacje

-          półwywiadówki

 

 

14.09.2017, 16.11.2017

19.10.2017

14.12.2017

25.01.2018

 

22.03.2018

26.04.2018

17.05.2018

4

Terminy wystawiania ocen śródrocznych i rocznych

do 15.01.2018 (I półrocze)

do 12.06.2018 (II półrocze)

5

Terminy powiadamiania uczniów i rodziców 
o przewidywanych ocenach

do 15.12.2017 (I półrocze)

do 11.05.2018 (II półrocze)

6

Terminy powiadamiania uczniów i rodziców o wszystkich ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych

do 17.01.2018 (I półrocze)

do 14.06.2018 (II półrocze)

7

Terminy egzaminu gimnazjalnego 
(ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej):

Część humanistyczna: 18.04.2018
historia i wiedza o społeczeństwie –  godz. 9.00
język polski – godz. 11.00

Część matematyczno-przyrodnicza – 19.04.2018
przedmioty przyrodnicze – 9.00
matematyka – 11.00

Język obcy nowożytny – 20.04.2018
poziom podstawowy – 9.00
poziom rozszerzony – 11.00


Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego: 04.06.2018


Część humanistyczna – 04.06.2018
historia i wiedza o społeczeństwie – 9.00
język polski – 11.00


Część matematyczno-przyrodnicza – 05.06.2018
przedmioty przyrodnicze – 9.00
matematyka – 11.00


Język obcy nowożytny – 06.06.2018
poziom podstawowy – 9.00
poziom rozszerzony – 11.00


Termin przekazania wyników i zaświadczeń – 15.06.2018

Termin wydania zaświadczeń oraz przekazania informacji uczniom – 22.06.2018

18.04.2018 - 20.04.2018