Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Czwartek, 2016-10-27

Imieniny: Iwony, Noemi

Statystyki

  • Odwiedziny: 1200093
  • Do końca roku: 65 dni
  • Do wakacji: 239 dni
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

UWAGA!

Budżet Obywatelski 2016 r.

Zadanie nr 104

Multimedia w edukacji – modernizacja bazy dydaktycznej
w Szkole Podstawowej nr 50
im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie

Kwota inwestycji: 50000 zł.

Projekt wyposażenia szkoły w tablice multimedialne, laptopy, rzutniki, drukarki, audiobooki oraz radiomagnetofony
w ramach Budżetu Obywatelskiego 
ma na celu zapewnienie naszym uczniom dostępu do nowoczesnych technologii, 
a przez to uczynienie zajęć szkolnych interesującymi.


Tylko dzięki Państwa głosom oddanym na zadanie dzielnicowe nr 104 możemy uzyskać środki na realizację tego projektu.

Zachęcamy do oddawania głosów w dniach 22 – 30 paździrnika 2016 r.


Jak głosować?
 
Najwygodniejszym sposobem jest głosowanie przez Internet – na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl

Może zagłosować tylko jeden raz dorosły lub osoba niepełnoletnia, która w dniu oddania głosu ukończyła 13 lat. Każdy głosujący ma do dyspozycji maksymalnie 10 punktów, które w całości przeznacza na nasz projekt, bądź dzieli między wybrany projekt ogólnomiejski i zadanie nr 104

Głos można również oddać na karcie pobranej ze strony internetowej szkoły lub Urzędu Miasta Częstochowy. Kartę można także otrzymać w sekretariacie szkoły. Wypełnione karty do głosowania można składać tylko w dniach 22 – 30 października 2016 r. przez Internet lub osobiście w: 
– Zespole Szkół Nr 1, ul. Kukuczki 30,
– Bibliotece Publicznej – Filia nr 10, Michałowskiego 20,
– Bibliotece Publicznej – Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15,
– Urzędzie Miasta, ul. Śląska 11 / 13 lub ul. Focha 19 / 21 pok. 32.


Prosimy o głosy na zadanie nr 104.

OGŁOSZENIE

DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I – III, ŻE W DNIU 27-10-2016 R. (CZWARTEK) DOKONANY ZOSTANIE W SZKOLE PRZEGLĄD CZYSTOŚCI SKÓRY GŁOWY DZIECI. PRZEGLĄDU DOKONYWAĆ BĘDZIE PIELĘGNIARKA SZKOLNA W GABINECIE POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ. 


OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie informuje, że 31 października 2016 r. tj. poniedziałek jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Dla uczniów, którym rodzice nie zapewniają opieki w tym dniu, zorganizowane zostaną w szkole zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. 

OGŁOSZENIE  


Informujemy rodziców i uczniów, że od dnia 1 stycznia 2017 r. zmieniają się zasady rozliczania wpłat za posiłki wydawane w stołówce szkolnej.
 

Wpłaty za obiady przyjmowane będą tylko bezgotówkowo – przelewem
bezpośrednio na konto budżetu Gminy Częstochowa.
Nie będzie możliwości wpłaty gotówki w sekretariacie szkoły.

 

Rodzice uczniów, którzy będą chcieli skorzystać z posiłków w stołówce szkolnej w danym miesiącu zobowiązani są do zapisania ucznia na obiady i odbioru karnetu w sekretariacie szkoły w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego żywienie. 
Przykładowo: aby dziecko otrzymywało posiłki od 1 stycznia 2017 r. – należy zapisać dziecko na obiady i odebrać kartkę w sekretariacie w terminie od 20.12 do 31.12. 2016 r.

 

Od dnia 1 stycznia 2017 r. nie będą przyjmowane zapisy na pojedyncze dni żywienia.
Można dokonać wpłaty za wybrane dni w miesiącu, ale należy ten fakt zgłosić wcześniej.

 

Wpłaty za żywienie należy dokonać przelewem najpóźniej do dnia 15 każdego miesiąca,
w którym dziecko otrzymuje posiłki.

 

Korekty wpłat w kolejnych miesiącach będzie można dokonywać tylko po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka w szkole – telefonicznie do godziny 8.30 w dniu, w którym dziecko nie będzie spożywało posiłku. 

 

OGŁOSZENIE 


W każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca od godziny 9.00 do 10.00 w gabinecie pedagoga szkolnego dyżuruje psycholog, pan Tomasz Kozłowski, który udzielać będzie porad i konsultacji dla uczniów i rodziców. Aby skorzystać z pomocy psychologa, prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym w celu ustalenia terminu. Zapraszamy!

 

OGŁOSZENIE


Koszt obiadów w październiku 2016 r. wynosi 62,70 zł.
Koszt jednego obiadu wynosi 3,30 zł.

 

 INFORMACJA 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie informuje o zakończeniu w naszej placówce planowej ewaluacji zewnętrznej całościowej prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie. 

Z raportem z ewaluacji można zapoznać się na stronie: www.npseo.pl  

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 19 listopada 2012 r. szkoła nasza jest członkiem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”. Przystąpiliśmy także do Akcji „1% dla mojej szkoły”. Celem akcji jest pozyskanie 1% środków finansowych dla naszej szkoły przekazywanych przez osoby rozliczające się z Urzędem Skarbowym w ramach rocznego zeznania podatkowego PIT.
Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku należnego Urzędowi Skarbowemu ze wskazaniem na Szkołę Podstawową nr 50 w Częstochowie. Pozyskane środki przeznaczymy w pierwszej kolejności na zakup nowych ławek i krzeseł uczniowskich dostosowanych do wieku i wzrostu dzieci tj. z możliwością regulacji wysokości mebli.

 

Działamy w Stowarzyszeniu Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” na mocy obustronnie zawartej umowy, która zobowiązuje Stowarzyszenie do przekazania naszej szkole nieodpłatnie 100 % środków zebranych w ramach 1% rozliczenia rocznego PIT. Zapraszamy i zachęcamy Państwa do wspomożenia naszych starań na rzecz polepszenia warunków nauki uczniów naszej szkoły.

 

Prosimy o przekazanie naszej prośby Państwa Bliskim, Znajomym oraz wszystkim Przyjaciołom naszej szkoły. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące akcji 1% dla naszej szkoły znajdują się na stronie internetowej www.ps.org.pl (zakładka: Szukaj Partnera Filtrami) oraz na stronie internetowej naszej szkoły: www.sp50.szkolnastrona.pl (zakładka: dla rodziców – akcja 1%).

 

Za rok 2014 r. dzięki wsparciu rodziców szkoła pozyskała kwotę 3599,96 zł, która w całości została przeznaczona na zakup ławek i krzeseł dla uczniów. 

 

Artykuły

Warsztaty detektywistyczne

2016-10-21
Powiększ zdjęcie

20 października 2016 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty detektywistyczne zachęcające do samodzielnego czytania, a także rozwijające wyobraźnię i zainteresowania dzieci. Były one skierowane do uczniów klas II i III. 

Czytaj więcej o: Warsztaty detektywistyczne

Pasowanie na ucznia

2016-10-16
Powiększ zdjęcie

„Jestem bardzo wesoły,
bo już idę do szkoły.
Piaskownicę zostawiam bez żalu.
Przecież jestem już pierwszak,
nie maluch."


13 października 2016 r. dzieci z pierwszej klasy zostały uroczyście pasowane na uczniów

Czytaj więcej o: Pasowanie na ucznia

Festiwal bajki dla dzieci

2016-10-16
Powiększ zdjęcie

30 września 2016 r. klasa III e wybrała się na warsztaty z cyklu „Festiwal bajki dla dzieci”, które organizowane są przez Bibliotekę Publiczną w Częstochowie. Uczniowie spotkali się z ilustratorem książek dla dzieci, Panem Arturem Nowickim, który w ciekawy i przystępny sposób wprowadził dzieci w tajniki swojej pracy. 

Czytaj więcej o: Festiwal bajki dla dzieci

Dziękujemy Wam, nauczyciele

2016-10-14
Powiększ zdjęcie

Dziś dziękujemy Wam, nauczyciele:
za naukę czytania i pisania,
i za „kodeks zabraniania”,
za tabliczkę mnożenia,
i za bujne marzenia,
za sportowe rozgrywki,
za ludowe przyśpiewki,
za piątki, i szóstki,
za minusy i plusy,
za pochwały, nagany,
i za „kim być?”, „jakim być?”
i za naukę „jak żyć”.
Życzymy Wam również szczęścia na następne lata.
Niech żyje i rozkwita nasza oświata!

 

13 października 2016 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej

Czytaj więcej o: Dziękujemy Wam, nauczyciele

Owady świata

2016-10-14
Powiększ zdjęcie

Podstawą uczenia się przyrody jest obserwacja natury. Z tego powodu niektóre zajęcia odbywają się poza szkołą. 13 października 2016 r. klasa III a wraz z wychowawczynią, panią Jolantą Trzepizur udała się do Muzeum w Częstochowie, gdzie dla uczniów zorganizowano wystawę owadów popartą cenną prelekcją. 

Czytaj więcej o: Owady świata

Spotkanie z policjantką

2016-10-12
Powiększ zdjęcie

12 października 2016 r. mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole sierżant sztabową z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, Panią Sabinę Chyry – Giereś.  

Czytaj więcej o: Spotkanie z policjantką

Pamiętamy o patronie dzieci i młodzieży

2016-10-11
Powiększ zdjęcie

W dniach 16 - 18 września 2016 r. uczniowie naszej szkoły zmaganiami sportowymi, muzycznymi, recytatorskimi oraz zabawą i modlitwą uczcili patrona dzieci i młodzieży - św. Stanisława Kostkę. 

Czytaj więcej o: Pamiętamy o patronie dzieci i młodzieży

Świętujemy Dzień Chłopaka

2016-10-08
Powiększ zdjęcie

Klasa II e świętowała Dzień Chłopaka w Galerii Jurajskiej.

Czytaj więcej o: Świętujemy Dzień Chłopaka

Wystawa grzybów

2016-10-05
Powiększ zdjęcie

27 września 2016 r. klasy II a i II d odwiedziły wystawę grzybów w Sanepidzie.

Czytaj więcej o: Wystawa grzybów

Wycieczka do Mikrokosmosu

2016-10-03
Powiększ zdjęcie

3 października 2016 r. klasy III a i III d pojechały na wycieczkę do Mikrokosmosu. Jest to park edukacyjno-rozrywkowy, który znajduje się w Ujeździe.

Czytaj więcej o: Wycieczka do Mikrokosmosu