Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Niedziela, 2018-12-16

Imieniny: Albiny, Sebastiana

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 2280842
  • Do końca roku: 15 dni
  • Do wakacji: 187 dni
Jesteś tutaj: Start / Prawa ucznia SP 50

Prawa ucznia SP 50

Uczeń ma prawo do:

1. nauki, informacji oraz rozwoju zainteresowań, zdolności i talentów,

2. swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych,

3. życia bez przemocy oraz życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

4. równego traktowania wobec prawa,

5. składania skarg i wniosków,

6. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach szkolnych,

7. prywatności,

8. korzystania z procesu kształcenia zorganizowanego w szkole,

9. opieki wychowawczej i warunków pobytu, które zapewniają bezpieczeństwo,

10. korzystania, w przypadku trudności w nauce z zajęć wyrównawczych, zespołów korekcyjno-kompensacyjnych,

11. korzystania z pomocy pedagoga szkolnego,

12. korzystania z obiadów bezpłatnych w przypadku trudnej sytuacji materialnej,

13. korzystania ze zbiorów biblioteki,

14. udziału w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.